Publikime

Agjenda e konferences së parë shkencore 1

Konferenca e parë shkencore Ndërkombëtare 1 

Konferenca e parë shkencore Ndërkombëtare 1 – Pjesa e Dytë

Agjenda e konferences së dytë shkencore 2

International Journal – Monte – 5 -V.1

International Journal – Monte -5 – V.2

International Journal – Monte – 6 V.1
International Journal – Monte – 6 V.2

International Journal – Monte – 7 V.2

International Journal – Monte – 8

Olcinium nr.1 2017

International Journal – Monte – Shkencat ekonomike – 9-1

International Journal – Monte – Shkencat ekonomike – 9-2

International Journal – Monte – Gjuhë- Letërsi – 9-3

International Journal – Monte – Shkencat juridike – 9-4

Agjenda e konferences së parë shkencore 1

Konferenca e parë shkencore Ndërkombëtare 1

International Journal – Monte – Shkencat ekonomike – 10-1

International Journal – Monte – Shkencat juridike – 10-2

International Journal – Monte – Ekonomik SR – 10-3

International Journal – Monte – Gjuhë- Letërsi – 10-4

Punimet shkencore me faktor Impakt – 10.5 V.1

Punimet shkencore me faktor Impakt – 10.5 V.2

International Journal – Monte – 10-5 Ekonomi gjuhe ,letersi,shkenca sociale