XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
KONFERENCA E XIV-TË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE
XIV-TA NAUČNA MEDJUNARODNA KONFERENCIJA
“THE ROLE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMICJURIDICIAL AT THE GLOBAL LEVEL DURING COVID-19 PANDEMIC”
“ROLI I TEKNOLOGJISË NË ZHVILLIMIN EKONOMIKO-JURIDIKO-SOCIAL NË
NIVELIN GLOBAL GJATË PANDEMISË COVID-19”
“ULOGA TEHNOLOGIJE U EKONOMSKO-PRAVNO-SOCIJALNOM RAZVOJU NA
GLOBALNOM NIVOU TOKOM PANDEMIJE COVID-19”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *