Thirrje për punime

 Revista Shkencore Ndërkombëtare “Monte”  

 

Revista Kërkimore Multidisciplinare,,Olcinium,,

 

 Buletini Shkencor i Konferencave Shkencore Ndërkombëtare