Thirrje për punime

 

 Revista Shkencore Ndërkombëtare “Monte” (Kliko këtu)

 

 


 

 

Revista Kërkimore Multidisciplinare “Olcinium” (Kliko këtu)

 

 


 

 

 

 Buletini Shkencor i Konferencave Shkencore Ndërkombëtare (Kliko këtu)