Thirrje për konference shkencore

Thirrje për konference shkencore XI (KLIKO KËTU SHIKO KOMPLET AGJENDEN)

Fotografija sa konferencije 10

DNEVNI RED NAUČNA MEDJUNARODNA KONFERENCIJA X

DNEVNI RED NAUČNA MEDJUNARODNA KONFERENCIJA X – pogledajte ovde

Thirrje për konference shkencore  2833

Thirrje për konference shkencore X (KLIKO KËTU SHIKO KOMPLET AGJENDEN)

 

 0

AGJENDA E KONFERENCËS SË NËNTË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE

SHIKO AGJENDEN E KONFERENCËS SË NËNTË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE

Agjenden e konferences dhe thirje per botime  850

Instituti për kërkime shkencore dhe zhvillim ne bashkpunim me Kolegjin AAB organizon Konferencen Ndërkombëtare në temën  “Qëndrueshmëria ekonomnike e vendeve të Ballkanit dhe sfidat integruese”, që do të mbahet më 3 qershor 2017,  në Kolegjin AAB,  në Prishtinë.

http://konferencat.aab-edu.net/icbes2017/

Thirrje për konference shkencore  13

Konferenca e IX-të  Shkencore Ndërkombëtare,31 Mars, 2017

ROLI I ARSIMIT DHE SHKENCËS NË ZHVILLIMIN EKONOMIK TË VENDEVE TË RAJONIT

 

SHIKIO PDF

Foto osam naučnih skupova

OSMU MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU

OSMU MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU

Značaj i efektivnost investicija u procesu integracija, balkanskih društava nakon sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

Pogledaj dnevni red