Zyra e cilësisë

Mr.Artan Osmanović – Drejtor i zyrës për cilësi

Tel: 00382 69 934 811