Publikime

Agjenda e konferences së parë shkencore 1

Konferenca e parë shkencore Ndërkombëtare 1 

Konferenca e parë shkencore Ndërkombëtare 1 – Pjesa e Dytë

Agjenda e konferences së dytë shkencore 2

Buletini Shkencor 5 – Vëllimi 1

Buletini Shkencor 5 – Vëllimi 2

Buletini Shkencor 6 – Vëllimi 1
Buletini Shkencor 6 – Vëllimi 2

Buletini Shkencor 7 – Vëllimi 2

Buletini Shkencor 8

Olcinium nr.1 2017

Buletini Shkencor – Shkencat ekonomike – 9-1

Buletini Shkencor – Shkencat ekonomike – 9-2

Buletini Shkencor – Gjuhë- Letërsi – 9-3

Buletini Shkencor – Shkencat juridike – 9-4

Agjenda e konferences së parë shkencore 1

Konferenca e parë shkencore Ndërkombëtare 1

Buletini Shkencor – Shkencat ekonomike – 10-1

Buletini Shkencor – Shkencat juridike – 10-2

Buletini Shkencor – Ekonomik SR – 10-3

Buletini Shkencor – Gjuhë- Letërsi – 10-4

Punimet shkencore me faktor Impakt – 10.5 V.1

Punimet shkencore me faktor Impakt – 10.5 V.2

Buletini Shkencor – 10-5 Ekonomi gjuhe ,letersi,shkenca sociale