Komiteti Editorial

INTETNATIONAL EDITORIAL COMMITTEE
KOMITETI EDITORIAL INTERNACIONAL
MEĐUNARODNI UREĐIVAČKI KOMITET

1.Prof.Dr.Predrag Goranović,Univerzitet Ekonomki fakultet – Crna Gora
2.Prof.dr.Sadije Bushati Univerziteti ,,Luigj Gurakuqi,,Shkoder-Shqipëri
3.Prof.Dr.Dragoljub Janković ,Univerzitet ,Mediteran,,Podgorica-Crna Gora
4.Prof.Dr.Šefket Krčić, Internacionalni Univerzitet Novi Pazar-Srbija
5.Dr.Aleksandar Dimitrev-Heritage University of Southern Makedonija
6.Prof.Dr.Isak Mustafa.Instituti i financave Kosovë
7.Prof.Dr.Halid Kurotović Univerztet of Zenica-Bosna I Hercegovina
8.Prof.Ass.dr.Mithat Mema-Universteti,,Aleksandar Moisiu,,Shqipëri
9.Prof.Dr.Laszlo Karpati-Univrzitet biznes Budapesht-Hungari
10.Prof.Dr.Darko Lacmanović ,Univezitet,,Mediteran,,Bar-Crna Gora
11.Daniel Dobrev Economic section Bulgarin embassy in-Bullgari
12.Prof.Dr.Hidaet Shehu,Univerziteti Bujqesor Tirane- Shqiperi
13. Prof. Ass.Dr. Nehat Ramadani – University of Tetova – Macedonia
14.Prof. Dr. Vuk Ognjanović, Fakultet za menadžment -Srbija
15. Prof. Dr. Arben Malaj – Universiteti i Tiranës – Shqipëri
16. Prof. Dr.Artan Haxhi- Universitetit,,Luigj Gurakuqi,,Shkoder-Shqiperi
17. Bedri Hamza –Guvernator i bankës Qendrore –Kosovë
18.Prof.Asoc.Dr. Fatos Ukaj, – Universiteti “Hasan Prishtina” – Kosovë
19.Grete Haaland – Oslo &Akershus University College
20.Akademik, prof.dr Mirsad Nuković – Univerzitet u Novom Pazaru
21.Prof.dr Tibor Petreš – Univerzitet u Segedinu
22.Mr Adnan Tutic – Internacionalni univerzitet, Brčko
23.Prof.Ass.Dr. Naim Baftiu – Universiteti i Prizrenit”Ukshin Hoti” Prizren
24.Prof.Dr. Edmond Beqiri – Kolegji Evropian Dukagjini, Pejë-Kosovë
25.Dr.sc. Armand Krasniqi, Prof.asoc – Universiteti i Prishtinës – Kosovë
26.Xhevdet Thaqi – Universiteti “Kadri Zeka” Gjilan Kosovë
27.Prof.Dr. Adem Bekteshi – Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër

28.Dr.Arta Bilalli – Universiteti shtetror i Tetovës

29.Dr.Seadin Xhaferi – Universiteti i Tetovës.

30.PhD. (c) Ardita Bylo – Istanbul Commerce University