Agjenden e konferences dhe thirje per botime  0

Instituti për kërkime shkencore dhe zhvillim ne bashkpunim me Kolegjin AAB organizon Konferencen Ndërkombëtare në temën  “Qëndrueshmëria ekonomnike e vendeve të Ballkanit dhe sfidat integruese”, që do të mbahet më 3 qershor 2017,  në Kolegjin AAB,  në Prishtinë.

http://konferencat.aab-edu.net/icbes2017/

Thirrje për konference shkencore  2

Konferenca e IX-të  Shkencore Ndërkombëtare,31 Mars, 2017

ROLI I ARSIMIT DHE SHKENCËS NË ZHVILLIMIN EKONOMIK TË VENDEVE TË RAJONIT

 

SHIKIO PDF

Foto nga konferenca e tetë shkencore

KONFERENCËN E TETË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE

KONFERENCËN E TETË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE

Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit

Shiko Agjendën

Thirrje për Punime / Konferenca Ndërkombëtare 1 Prill, 2016 Ulqin  52

Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të shoqërive ballkanike pas Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit

SHIKO PDF

Agjenda e Konferences

Shiko agjenden e plotë  Kliko Këtu

THIRRJE PËR KONFERENCËN E VII-të NDËRKOMBËTARE

Panairi i parë i punës

33Slide1Slide2

Foto nga Konferenca e 6 shkencore nderkombetare

Slide1

Konferenca e katërt shkencore ndërkombëtare - Ulqin 2012.