Marveshjet e Bashkpunimit

  1. School of Advanced Social Studies SASS – Nova Gorica
  2. Instituti për studime ligjore dhe demokratike, Kosovë
  3. Univerzitet “Privredna akademija”, Novi Sad
  4. Professional Academy of business, Tirana
  5. Institute fur Public Policy  and Good Governace, Tirana
  6. Fakultet tehničkih nauka ,Novi Sad 
  7. Fakultet za turizam ,Mediteran,, , Bar
  8. Kolegji Europian “Dukagjini”, Pejë
  9. Kolegji “Gjilani”, Gjilan
  10. University UTAH, SHBA