Lidershipi

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM

Prof.Dr.Elez Osmanoviq

(+382) 69 265 707 

elez_osmani@hotmail.com

Drejtor I përgjithëshem

 

 

Mr. Vait Nikaj

(+382) 69079785

vaitnikaj@hotmail.com

Sekretar

 

 

DREJTORIA PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR

Mr. Artan Osmanovic

(+382) 69934811

to.nii85@hotmail.com

UdhëheqësBashkpuntor

 

 

DREJTORIA PËR PROGRAMET KOMBËTARE

Prof.Dr.Ylvije Kraja

(+355 674069571)

ykraja@unshk.edu.al 

UdhëheqësBashkpuntor

 

 

Dr.Shefket Jakupi

(+38345281623)

shefket.j@gmail.com

Bashkëpuntor

 

 

Dr.Bajram Fejzullahu

(+38345321903)

 

Bashkëpuntor

 

 

MA.Denis Spahija

(+38344441590)

 

Bashkëpuntor

 

 

DREJTORIA PËR VEPRIMTARINË BOTUESE

Ma.Yllka R.Imeri

(+383) 49376034

Yllkaa.imeri@live.com

UdhëheqësBashkpuntor

 

 

ZHVILLIMI INOVATIV DHE TEKNOLOGJIK

Prof.Dr.Armand Krasniqi

(+383) 45500050

mandikrasniqi@gmail.com

Bashkëpuntor

 

 

Prof.Dr.Edmond Beqiri

(+383) 49125228

edmond.beqiri@unhyz.eu

UdhëheqësBashkpuntor

 

 

DREJTORIA PËR PERSONEL DHE PUNË TË PËRGJITHSHME


Adela Osmanovic

(+382 69 613511)

 

UdhëheqësBashkpuntor

 

 

DREJTORIA E AKTIVITETEVE
PËR K
ËRKIM SHKENCOR

MSc.Ardita Bylo

(+355) 673050458

Arditabylo@hotmail.com

UdhëheqësBashkpuntor

 

 

DREJTORIA PËR ARSIM TË PËRGJITHSHËM DHE EDUKIM PROFESIONAL

 

 

UdhëheqësBashkpuntor

 

 

DREJTORIA PËR ORGANIZIMIN E KONFERENCAVE SHKENCORE

 

 

UdhëheqësBashkpuntor

 

 

DREJTORIA PËR AVANSIMIN DHE PROMOVIMIN E REVISTAVE SHKENCORE

 

UdhëheqësBashkpuntor

 

DREJTORIA PËR INFORMATIK DHE WEB DIZAJN – ITC

MA.Besart Jakupi

(+383) 44 369704

besi504@hotmail.com

UdhëheqësBashkpuntor

 

 

MA.Kastriot Blakaj

(+382) 20 405-339)

blakaj@gmail.com

Bashkëpuntor