Lidershipi

 

INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM

Prof. Dr. Elez Osmanoviq

(+382) 69 265 707 

elez_osmani@hotmail.com

Drejtor i Përgjithëshem

 

Mr. Vait Nikaj

(+382) 69079785

vaitnikaj@hotmail.com

Sekretar

 

DREJTORIA PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR

Mr. Artan Osmanovic

(+382) 69934811

to.nii85@hotmail.com

UdhëheqësBashkpuntor

 

 

DREJTORIA PËR PROGRAMET KOMBËTARE

Prof. Dr. Ylvije Kraja

(+355) 674069571

ykraja@unshk.edu.al 

UdhëheqësBashkpuntor

 

 

Dr. Shefket Jakupi

(+383) 45281623

shefket.j@gmail.com

Bashkëpuntor

 

 

Dr. Bajram Fejzullahu

(+383) 45321903

 

Bashkëpuntor

 

 

MA. Denis Spahija

(+383) 44441590

 

Bashkëpuntor

 

 

DREJTORIA PËR VEPRIMTARINË BOTUESE

MA. Yllka R. Imeri

(+383) 49376034

yllkaa.imeri@live.com

UdhëheqësBashkpuntor

 

 

ZHVILLIMI INOVATIV DHE TEKNOLOGJIK

Prof. Dr. Edmond Beqiri (+383) 49125228 edmond.beqiri@unhyz.eu
Udhëheqës – Bashkpuntor

 

Prof. Dr. Armand Krasniqi (+383) 45500050 mandikrasniqi@gmail.com
Bashkëpuntor

 

 

DREJTORIA PËR PERSONEL DHE PUNË TË PËRGJITHSHME

Adela Osmanovic

(+382) 69 613511

 

UdhëheqësBashkpuntor

 

 

DREJTORIA E AKTIVITETEVE PËR KËRKIM SHKENCOR

MSc. Ardita Bylo, PhD. (C)

(+355) 673050158

arditabylo@hotmail.com

UdhëheqësBashkpuntor

 

 

DREJTORIA PËR ARSIM TË PËRGJITHSHËM DHE EDUKIM PROFESIONAL

 

 

UdhëheqësBashkpuntor

 

 

DREJTORIA PËR ORGANIZIMIN E KONFERENCAVE SHKENCORE

 

 

UdhëheqësBashkpuntor

 

 

DREJTORIA PËR AVANSIMIN DHE PROMOVIMIN E REVISTAVE SHKENCORE

 

UdhëheqësBashkpuntor

 

DREJTORIA PËR INFORMATIK DHE WEB DIZAJN – ITC

MA. Besart Jakupi

(+383) 44 369704

besi504@hotmail.com

UdhëheqësBashkpuntor

 

 

MA. Kastriot Blakaj

(+382) 20 405-339

blakaj@gmail.com

Bashkëpuntor