Call for Scientific Conference

Call for Scientific Conference XI (CLICK HERE TO SEE COMPLETE AGENDA)

Photo from Conference X

AGENDA INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE X

AGENDA INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE X – see here

Call for Scientific Conference  2833

Call for Scientific Conference X (CLICK HERE TO SEE COMPLETE AGENDA)

 0

AGJENDA E KONFERENCËS SË NËNTË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE

SHIKO AGJENDEN E KONFERENCËS SË NËNTË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE

Agjenden e konferences dhe thirje per botime  850

Instituti për kërkime shkencore dhe zhvillim ne bashkpunim me Kolegjin AAB organizon Konferencen Ndërkombëtare në temën  “Qëndrueshmëria ekonomnike e vendeve të Ballkanit dhe sfidat integruese”, që do të mbahet më 3 qershor 2017,  në Kolegjin AAB,  në Prishtinë.

http://konferencat.aab-edu.net/icbes2017/

Call for Papers  13

IX-th International Scientific Conference,31 March, 2017

THE ROLE OF EDUCATION AND SCIENCE IN  COUNTRY’S ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGION COUNTRIES

See FULL PDF

 

Photo by eight Scientific Conferences

THE 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

THE 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

The role and effectiveness of investments in the integration process of the Balkan societies after Stabilisation Association Agreement

See Full Agenda