Aktivitetet

Instituti për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim i përfaqësuar nga Drejtoresha për Publikime Shkencore Yllka Imeri në ,, MEET THE EDITOR FORUM ,,të organizuar nga Fakulteti i Biznesit të Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës 3 Maj 2019