Aktivitetet

  • Instituti për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim i përfaqësuar nga Drejtoresha për Publikime Shkencore Yllka Imeri në “MEET THE EDITOR FORUM,, të organizuar nga Fakulteti i Biznesit të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, 3 Maj,  2019