INI organizojnë konferencën shkencore ” online ” në fushat e Menaxhmentit

Instituti për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim nga Ulqini- Mali i Zi, përveç organizimeve të shumta të Konferencave Shkencore Ndërkombëtare në vend dhe regjion, me datën 14.06.2020 në bashkëpunim me Asociacionin Kërkimor të Akademisë Indiane, në qytetin Mumbai të Indisë, organizojnë konferencën shkencore ” online “, në fushat e Menaxhmentit, Tregtisë dhe Teknologjisë.
The Institute for Scientific Research and Development from Ulcinj-Montenegro, in addition to numerous organizations of international scientific conferences in the country and the region, on 14.06.2020.vit, in cooperation with the Research Association of the Indian Academy, in the city of Mumbai, India, organizes “online” scientific conference in the fields of management, trade and technology.
Institut za naučna istraživanja i razvoj- Ulcinj/Crna Gora, pored brojnih organizacija naučno medjunarodnih Konferencija u zemlji i regionu,dana 14.06.2020.god, u saradnji sa Udruženjem istraživačke akademije Indije, u Indijskom gradu Mumbai, organizuje “online” , naučnu Konferenciju, u oblastima menadžmenta, trgovine i tehnologije.