Konferencen XII Shkencore Ndërkombëtare

Të nderuar kërkues shkencor

Thirrje për pjesëmarrje në Konferencen XII Shkencore Ndërkombëtare që do të zhvillohet me  03 Prill, 2020  në Ulqin  nga Instituti për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim Ulqin –Mali I Zi

Datat e rëndesishme:

Dita e Konferencës:  03 Prill. 2020 

Vendi: Ulqin –Mali i Zi

Gjuha e Konferencës: Gjuha Angleze, Shqipe, Serbe, Malazeze, Ruse.

 Dorëzimi i fundit i abstrakteve01.2.2020

Dorëzimi i plotë i punimit:          01.03.2020

Botimi;                                        15.03.2020

Faqja e revistës: www.ekonomskiinstitut.com

 

Contact e-mail: centarulcinj@hotmail.com

Pjesëmarrja në konferencë  kushton 40 Euro për një autor, për çdo bashkautor shtohet pagesa 20Euro, (Ky çmim përfshinë: Çertifikatën e konferencës, Libri Proceedings i Konferencës Online,  Kostot administrative)

 

With respect,

Editorial Board


Dear Scientific Researcher, Professor of Colleague

Call for participation in XII International Scientific Conference which will take place on 03 April, 2020  in Ulcinj organised by Institute for Scientific Research and Development Ulcinj – Montenegro

 

Important dates:

Conference Day: 03 April 2020 

Place: Ulcinj – Montenegro

Conference language is English, Albanian, Serbian, Montenegrin and Russian.

Last date for submission of abstracts:    01.02.2020

Submission of Full Article:                       01.03.2020

The publication:                                       15.03.2020

For more info, visit the WEB page: www.ekonomskiinstitut.com

Contact e-mail: centarulcinj@hotmail.com

 

Participation at the Conference organized in Ulcinj costs 40 Euro per 1 Author, for each co-author it is added 20 Euros, (Includes certificate of conferences, Online Book of Proceedings of Conference, administrative costs …)

 

With respect,

Editorial Board