Agjenda e Konferences  0

Shiko agjenden e plotë  Kliko Këtu

THIRRJE PËR KONFERENCËN E VII-të NDËRKOMBËTARE  0

Strategjitë e menaxhimit kulturor të turizmit nëKosovë dhe Shqipëri  0

27-28 Nëntor, 2014 – Pejë, Republika e Kosovës

SHIKO PDF

Qendra Kërkimore Zhvillimore-PEJA në bashkëpunim me Institutin per kerkime shkencore dhe zhvillim nga Mali i Zi-Ulqini, departamentin e Kulturës, departamentin e Arsimit dhe departamentin e Turizmit në Komunën e Pejës, ftojnë të gjithë studiuesit, profesorët dhe studentët për të marrë pjesë në konferencën shkencore Rajonale të organizuarpër nderëtë ditës së Pavarësisësë Shqipërisë(ditës së shqipëtarëve).
Pjesëmarrësit e konferencës do ti nderojnë me pjesemarrjen e tyre shumë figuara akademike dhe kulturore nga Republika e Kosovës, Shqipërisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë.
Ne ftojmë dijetarët e Shkencave Ekonomike, Juridike, Teknologjisë së Informacionit dhe Edukimit për të marrë pjesë në këtë Konference me artikujt e tyre shkencor, e cila do të zhvillohet në Pejë, më27-28 NËNTOR 2014.
E-mail: Autorët janë të ftuar të paraqesin abstraktin dhe punimin në formë elektronike në adresën: qkzhpeja@gmail.com
Afatet: Dorëzimi i abstraktevederi më6-nentor-2014dhe konfirmimi i abstrakteve të pranuara deri më10-nentor-2014.

 

Dorëzimii punimeve deri më20-nentor-2014

 

SHIKO PDF

Panairi i parë i punës  0

33Slide1Slide2

Foto nga Konferenca e 6 shkencore nderkombetare  0

Slide1

Dukuri të shqetësimeve mjedisore në gjeohapësirën ndërkufitare Shqipëri-Mali i Zi  0

 m hoti

Dukuri të shqetësimeve mjedisore në gjeohapësirën  ndërkufitare Shqipëri-Mali i Zi (lexo PDF)

Prof. Dr. Mahir Hoti

Departamenti i Gjeografisë, Ush “Luigj Gurakuqi”

 

 

Konferenca e katërt shkencore ndërkombëtare – Ulqin 2012.

Konferenca e dytë shkencore nderkombëtare – Ulqin 2010.

Ulqini qender shkencore

Iliri

Shkruan: Ilir Lleshi

Tani më është bërë traditë që Konferenca shkencore e lëmisë së ekonomisë, të mbahet në prag të festës së Ditës së Komunës së Ulqinit. Traditë sepse sivjetë është viti i pestë rrallazi që konferenca i zhvillon punimet e veta. Është nderë për mbarë opinioni ulqinak që në qytetin e tyre po i prezantojnë punimet e veta hulumtuese, autorët nga Shqipëria, Mali i Zi, Kosova, Serbia, Maqedonia, Bullgaria dhe Rumunia. Larmia e autorëve të ardhur nga shtetet e ndryshme me të folme të ndryshme, i jep konferences karakter ndekombëtarë.

Konferencen e organizoi Organizata joqeveritare me seli në Ulqin “Instituti për hulumtime shkencore dhe zhvillim” Ulqin dhe Univerziteti i veriut “Argenti” Shkoder, ne bashkpunim me Univerzitetin “Luigj Gurakuqi” Shkoder, Fakultetin për studime ekonomike MBS Podgoricë, Kolegji europian “Dukagjini”, Univerzitetn publik “Haxhi Zeka” Pejë, Univerzitetin e Zenicës, Univezitetin internacional Strugë, Fakultetin për biznes dhe turizëm Budvë, Shkolla e biznesit Budapest dhe Univerzitetin internacional në Novi Pazar.

Në Sallene madhe të Komunes së Ulqinit, Ulqin me, 05.4.2013, me fillim në ora 11:00, Konferenca i filloj punimet. Tema: “INVESTIMET NE FUNKSION TË ZHVILLIMIT EKONOMIK DHE PROCESET INTEGRUESE”. Hapjen e konferences e bëri Mr. Darko Petrushiq  ndihmës minister  në Ministrinë e shkencës së Qeverisë së Mlit të Zi. Kryetari i Komunës z. Nazif Cungu, e pershendeti konferencen, uroj punë të mbarë dhe ofroj përkrahje. Konferencen e pershendeti edhe prof. dr. Mithat Hoxha, rektor i Univerzitetit të veriut “Argenti” Shkoder.

17298_518059674906908_744561265_n

Për rendsinë e kësajë konference foli nikoqiri, drejtori i “Instituti për hulumtime shkencore dhe zhvillim” Ulqin, Prof ass. Dr. Elez Osmani. Ai tha se qllimi i kësaje konference është që të hartohen konkluzionet dhe rekomandimet për zhvillimin ekonomik të vendit dhe rajonit. Tematika ka per qellim që të përcaktojë modelin i cili garanton rritje ekonomike, zhvillim të qendrushem drejt integrimit të vendit në rajonin ballkanik dhe më gjërë. Problemet kryesore të ekonomisë në rajon janë: niveli i prodhimit kombëtarë, niveli punësimit dhe nivelii inflacionit. Këto janë parametrat e përdorur për të analizuar zhvillimin e ekonomisë. Çështjet kryesore për tu zgjidhur mbeten zhvillimi dhe zgjerimi i ngadaltë në sektorin ekonomik, mungesa nderlidhse në sektorët e ekonomisë, niveli i lartë i informalitetit, mungesa e depertimit sasior dhe cilsorë në tregjet nderkombëtare, mobilizimi i te gjithë kapitalit të brednshëm për tu orientuar në program si investime prioritare dhe thithja e investimeve të huaja. Në konferencë do të prezantohen punime nga: turizmi, bujqësia, përmirsimi i sistemit financues, ruajtja e ambientit ne nivelin lokal dhe rajonal, rregullimi i infrastuktures lokale si mundsi ne rritjen e investimeve te huaja, pasojat e krizes financiare në sektorin real financiarë publik, bashkpunimi nderkombëtare etj. Tani kemi hjedhe themelet të një zhvillimi të përgjithshëm ekonomik. Që ky zhvillim do të jetë i shpejtë apo i ngadaltë, i sigurtë apo i brishtë, i qetë apo i vrullshëm, apo i ngarkuar me të papritura është edhe çështje e kësajë Konference. Me rëndësi është qe ne të kemi projektu ekonomi për një të ardhme ambicioze. Realizimi i kësajë kërkon shum perpjekje, kërkon mendim të gjallë ekonomik, kërkon vendimmarrje të guximëshme, kërkon vizion të gjërë, këto shpresoj qe ti diskutoj më shum kjo konferencë. Jemi mbledhu këtu për një argumetn i cili nuk është i panjohur prej neshm, ai është mënyra se si do ta shohim të ardhuren e problemeve tona dhe mundësite reale të ecjes së mëtejme përpara. Takimet e tilla rajonale, janë një mundësi e mire për të diskutuar mbi zhvillimet ekonomike dhe financiare në vendet tona. Ato qe drejtëpërdrejtë kane evidentuar ngjajshmërinë dhe ndryshimet në mes njeni tjetrit si dhe politikat ekonomik dhe financiare të nevojshme për zgjedhjen e problemeve me të cilët ballafaqohemi.  Për këtë arsy kam deshirë që kjo konferencë të vazhdoje të shënojë bashkpunimin dhe zhvillimin e përbashkët ekonomik përfundon nikoqiri.

Me punimet e veta, konferencen e nderuan mbi 200 autor, me mbi 300 punime të lëmive të ndryshme si: ekonomike, turistike, bujqësore, mjedisore etj. Numrit i madh i punimeve, bëri të pamundur prezentimin e thë gjithëve. Punimet e veta i prezantuan 25 autor, kurse për të tjerat mbetet obligim i organizatorit që në Revisten “Buletini shkencor”, të rradhës, num. 5, Revistë kjo e “Instituti për hulumtime shkencore dhe zhvillim” Ulqin,  e cila do të dalë në qershorë të vitit 2013, të botohen të gjitha punimet.

Ndonse të gjitha punimet janë të vecanta në vete, do të veçoja autoret:

Prof. Dr. Mahir Hoti nga Univerziteti “Luigj Gurakuqi” Shkoder, me temen: “Dukuri të shqetsimeve mjedisore në gjeohapsiren nderkufitare Shqipri-Mali i Zi,

Prof. Dr. Predrag Goranoviq nga Fakulteti Ekonomik i Podgoricës, me temen: “Borxhi publik i Malit të Zi dhe i vendeve të rajonit” dhe

Prof. Dr. Petraq Milo këshilltar i kryeministrit të Shqipërisë, me temen: “Sfidat e zhvillimit ekonomik dhe kërkesa për financimin e investimeve nëpërmjet instrumentave zhvillimore”.

Shpresojme që punimet e dalura nga konferenca, të jenë një bazë e cila do të iu sherbej pushteteve qendrore dhe lokale, në hartimin e programeve të veta zhvillimore ekonomike të vazhdueshme, për një mirëqenie të mbarë popullates rajonale.

Konferenca e pestë (V-të) shkencore ndërkombëtare në Ulqin me 05.04.2013

Në Ulqin me 05.04.2013 u Oraganizua  Konferenca e pestë (V-të) shkencore ndërkombëtare me Temen:

“Investimet në funksion të zhvillimit ekonomik dhe proceset integruese”

 

Konferencën e organizoi Organizata joqeveritare me seli në Ulqin “Instituti për hulumtime shkencore dhe zhvillim” Ulqin dhe Universiteti i veriut “Argenti” Shkoder,ne bashkpunim me Univerzitetin “Luigj Gurakuqi” Shkoder, Fakultetin për studime ekonomike MBS Podgoricë, Kolegji europian “Dukagjini”, Univerzitetn publik “Haxhi Zeka” Pejë, Univerzitetin e Zenicës, Univezitetin internacional Strugë, Fakultetin për biznes dhe turizëm Budvë, Shkolla e biznesit Budapest dhe Univerzitetin internacional në Novi Pazar.

Hapjen e konferencës e bëri Mr. Darko Petrushiq ndihmës minister në Ministrinë e shkencës së Qeverisë së Malit të Zi. Kryetari i Komunës z. Nazif Cungu, e pershëndeti konferencën, uroj punë të mbarë dhe ofroj përkrahje.

Konferencën e pershëndeti edhe prof. dr. Mithat Hoxha, rektor i Universitetit të veriut “Argenti” Shkoder. Për rendsinë e kësajë konference foli Dekani i Fakultetit Ekonomik ne “Universiteti e Veriut Argenti” dhe drejtori i “Instituti për hulumtime shkencore dhe zhvillim” Ulqin, Prof ass. Dr. Elez Osmani.

 

Lexo më shumë

 

Read more